Värderingsinstitutet Östergötland AB

Vi är ett lokalt förankrat företag som jobbar inom Östergötland med omnejd. Värderingsinstitutet Östergötland AB hette tidigare Spetz Fastighetskonsult och här har det utförts fastighetsvärderingar sedan 1979. Vi vet vikten av att dessa utförs av en auktoriserad och oberoende värderingsman eftersom bland annat bankerna kräver detta.  Vi är auktoriserade sedan 1995.


Kontakta oss på

Värderingsinstitutet Östergötland AB

Välkommen att kontakta oss per telefon, mejl eller genom att fylla i kontaktformuläret.


Kim Jonsson

Auktoriserad Fastighetsvärderare

Tel: 0727 - 34 33 32
E-mail: kim@viost.se

Per-Åke Spetz

Auktoriserad Fastighetsvärderare

Tel: 0705 - 21 69 79
E-mail: spetz@viost.se