Värdering

Hos oss får du hjälp med fastighetsvärdering.


Vi kan värdera alla slags fastigheter, såsom kommersiella fastigheter, bostadshus, flerbostadshus, industrifastigheter, småhus, bostadsrätter och exploateringsfastigheter samt speciella fastigheter. Vi upprättar även värderingsintyg för lagfartsansökan samt gör förhandsvärderingar på nybyggnationer samt till- och ombyggnationer. Vi följer Samhällsbyggarnas rekommendationer vid värdering.